A lehotai másképp királylehotai,kisrákói és bisztricskai Lehoczky nemzetség

A /lehotkai/ másképp: Alsó-, Felső-, és Királylehotai Lehotai Lehoczky nemzetség, Kisrákónak és Bisztricskának nemesura, Királylehotának, Királyhavasnak és Basnehnek szabad ura története az Árpád-kortól, címerei és leszármazási táblái.

                    IV. Tábla

 

Jakab és Márton de Lehotka /Szül. kb. 1460/

 

vagy pedig  unokatestvérük Kisrákói Péter fia János ágán

 

               ____I___

                 András /sz. kb. 1490/         

                ___I___

                   Máté   /sz. kb.1520/

  __________I__________________________________________________

 Ferenc  /sz. kb.1550-1560/                                                                 Mátyás

___________I________________________________                            

 András/1595/ sz.kb.1580       János +             Máté / kb. 1585-95/             Itt kell lennie: Lehotai Menyhért

____I____                                                         _____I___                                          és  Ambróz  1552.

Mátyás /sz. kb. 1610/                                       László                                          Bálint túróci alispán 1560

____I______________________                       ___I____________________ Bartosovje ág Királylehotán

György  /kb.1640?/     András / kb. 1640/     Sándor                        Ádám

____I____________     ____I___                         __I___                        ___I___

Ádám 1680? János      Gábor /kb.1670/             Imre                       Zsigmond  

   ?                  ___       ____I_________             ___I___                            ?

                     Ferenc    János /1700?/  Sándor                          

_____________I____      ?           __I_____                ?

          ? N ?                                      Ignác 1766. Túrócban szolgabíró /sz.kb1730?

                                                       _I______________________________________

                                                        Antal                 Elek           Ignác  kath. esperes     

                                   /                    túróci                szolgabíró  Túrócban

                                                       főadószedő         Körmöcre települ

                                                              +                  /F. Lemon Róza/

                                                         _________________I________________________ 

                                                           Antal               Mária                  János  /1789-1836/

                                                           Margittán     Schramkóné        Kincst. erdőmérnök                              

                                                           Biharban       Körmöcön           Oszadán, feleség:              

                                                          / Itt még Lehotzky írásmód/       Gottier Anna

                                                           ______________________________I____________

                                                           Antal                Mária             Adolf              Tivadar

                                                     Tornaiplébános    Jamniczky    + ifjan1859.        sz.1830.                                   

                                                 .                                 Lipótné                               fiumei ker.            

                                                                                                                              Ügyvéd,

                                         majd Munkácson a hercegi uradaomomn főügyésze,  aki                                                                                                                                  

                                          Munkácson      

                                          a honfoglalás-kori ásatásokat  

                                           végezte, saját költségen,

                                           a  leletanyag a munkácsi

                                             Lehoczky Múzeumban látható.

                              

                                                                                                       

 

 Korábban ide tettem, de

 a helyes leszármazás a III. Táblán van az

Alsórásztóki ágból, Hontmegyébe költözött Józseftől:

                        János Bányász  Vysokán              

                              ___ !______

                       Mátyás 1813 Moderstolna-Vysoka                                                                                            Modernstolnán arany bányász

        ______________!________________

        Egyed  plebános   Libor,Vince. Pál    Anna és Viktória

          _________________!________   __I__

         Etelka +, Irma +,   Károly              Pucz Emilia

        __________________I________

         Sándor, Károly, Kálmánka+, Miklós 

       ___I____   _I_____                 __I____

       ldikó         András                     József

   Gabriella       Tamás                      Katalin

     Eszter                  

     Béla

                                                                 

 

              Lásd a folytatást a 9. oldalon! 

 

Az utóbbi, fentebbi  piros betűs Lehotzky Libor Vince Pál fia

Lehoczky  Károly kir.itélőtáblai bíró családfája részletezve is közölve 

lesz a későbbi 9.  oldalon! Ez nekem, Lehoczky Józsefnek,

 a honlap írójának részletesebb családfája!

 Az idekapcsolás a táblán csak lehetséges fikció,

 a 9. oldalon lévő bizonyítás híján még szintén fikció, de a legvalószínűnbb!

Az adatokat igazolni kell! Valószínűleg aIII. táblán  I. Imre fia János

ágán, melyen a Trencséni ág Vadicson és Moyson folytatódik ennek

oldalága az alsórásztóki ág, melyen 1754-ben az összeíráskor

Imre, László és Sándor özvegy 3 fiával van jegyezve,

a leszármazási táblán lévő József valószínűleg azonos 1754-ben

a Hontban jegyzett Józseffel és

akkor Ő az ükapja  a Hont megyei ágnak,

vagyois Lehoczky károly ítélőtáblai tan. elnök ágának 

 

 

Vagy itt, vagy a Trencséni ágon, a III. táblán kell lennie annak a Zempléni ágnak is,

melyen van

Lekoczkky Endre  Szinnai plébános, híres magyarosító a megyében!

 

Ennek az ágnak a családfája:

 Lehotzky Imre  1781-1871,- 1805-ben még Lehotzkynak írja amgát,

utána már Lehoczkynak. /

Kántor-tanító/

fiai: Lehóczky Antal .és Lehoczky Pál

 1.  Antal született Hejtzén 1819. jun.13., meghalt:1885. okt. 9. Füzéren,

Zemplén vm. ahol római kath. orgonista

volt és tanító, ott van eltemetve.

 2. Pál élt 1823-1891

       Antal gyermekei:

1. L. Endre r. kath  kanonok, Szinnai plébános, nagy magyarosító,

több évig Homonnán volt Plébános.

Szinnán halt meg 1912 aug.

2.   Sándor: Műbútorasztalos mester, és kántortanító,

-feléesége: Jánoky Zsuzanna

3.   Imre tanító,-feleslége:Szemán Mária -Gyermekei:

Mária, Sebestyén, Magda

4.   Lajos tanító felesége: Hankovocs Borbála, gyermekei:

Mária és Endre RK. Káplán

5.   Anna, Chinornyi Lajosné! gyermekei:

Anna, Ilona, Antal, Sándor,  Lajos, Margit, Ottó, Endre, Sára

 

        Lehoczky Sándor./ Antal fia/ és Jónoky Zsuzanna  gyermekei:

Gyula, Gizella, Sándor, Jolán

 

Gyula fia: Lehoczky Gyula:szüle4tett 1877. Abaújváron,

meghalt Bpesten 1949. okt

honvéd fegyvermester volt.

Gyula Gyermekei: Dr. Lehoczky Gyula / Pécs 1908. 1983 Bpest/ és Gizella /Bpest 1910./

Dr. Lehoczky Gyula, jogász, 1945 előtt rendőrtiszt fiai:

László /1946/ , Gyula /1951/ ,-Endre 1958./

 

Ezen a táblán kell lennie. az 1560-ban túróci alispán Lehoczky Bálintnak is,

valamint az 1552. évi Ambróz királylehotai családi követnek is,

és az 1551-ben Királylehotán a Szentiványiakkal az aranybányán

vitatkozó Lehoczky Menyhértnek is!

 

Ez az I. András ág ág a "Bartosovje ág" vagyis Bartoslehotai ág.

Mert a Körmöcbánya mellett 6 Km-re lévő

Bartos-Lehotán volt az ág saját birtoka.

 

 Ezen az ágon volt valószínűleg az 1600-as évek közepén élt

zniói prépost: Lehoczky Venantéc is!

 

Ezen a táblán, de már valószínűbbnek látom, hogy inkánn a III. Táblán,

 a Terncséni ág folytatásaként kell lennie nagy valószínűséggel az alábbi V. táblának is.

Az V.- táblán László fia Mihály fia László úrbéri törv.széki elnök fia:

Kálmán aki Valóságos Belső Titkos Tanácsos,

Pozsonyi itélőtáblai elnök, aki Semmelweis Ignác lányát vette feleségül:

Fiai Ferenc József engedélyével egyesítették nevüket Lehoczky-Semmelweisre

 

Ezen az ágon kell lennie anna ka Királylehotai előnevet használt ágnak is,

melynek  290 éves, emeletzes családi háza Körmöcbánya főterén állt.

A város körül nagy földbirtokai voltak, és a bányaművelésben is érdekelt volt,

bányapolgár joggal bírt.

 Ebből az ágból Antal Körmöcbányán született  1864-ben,

öccse Pál meghalt 1946.

Antal fia: József és Királylehotai Lehotzky Pál,

                József építésztechnikus fia:

József vegyészmérnök és Helga orvos

József gyermekei: József és Katalin.

 

Előbbi: Királylehotai LehotzkyPál

a Luxusáruházak Vezérigazgatója és Felsőházi tag volt,

az 1950-es években a kommunsták meggyilkolták.

 Fia volt Pál katoanaorvos / és egy lénya is volt, akinek a keresztnevét nem tudom/

Dr. Lehotzky Pál, katonaorvos, szívgyógyász, alezredes, felesége Góór- Nagy Ila,

 gyermekeik:

Pál és Ágnes.

/ Dr. Lehotzky Pálné Góór-Nagy Ila nővére Góór-Nagy Mária szinésznő,

aki színésztanodát alapított! /

 

 

 

 Az V. Táblát a Trencséni ág egyik ágának

folytatásaként feltételezem! Ellenőrzésre vár!

 

     V. Tábla, az egyik zempléni ágazat

 

                                                  Mátyás

___________________________I______________________________

Mátyás Zemplénbe költözik                                László Zemplénben

____I____________________                                ___I___________________

István +     József      Antal / 3 leány/               Mihály                        Miklós     

                ____I______________             __________I_______            ____I__

          Lajos                    Gábor            Lajos                  László          Menyhért

          Abaúj v.m.                                szolgabíró             Úrbéri          Gyermekei:

                                              Nagyszőlős + 1856.      Törv. Elnök           Miklós,

                              ____________I____________     Gyermekei:            Elek,

                              Mihály   Apollónia    Amália      Kálmán,                 Sándor,

                                                                                           Gyula,                  Regina,

                                                                                           Irma                      Berta

Abaúj vármegyében, Kassán orvos, és megyei főorvos volt Lehoczky Ferenc,

ki az 1831. évi kolerajárvány idején elrendelte a megyében a kutak

fertőtlenítését, és az akkor nyugaton divatos bizmutum porokkal próbálkozott

a betegeinél. A betegek azonban mégis meghaltak. Az orvost megtámadták

az utcán, majd szétvitték a hírt a fuvarosok, hogy az urak meg akarják

gyilkolni a parasztokat. Erre kitört a „koleralázadás” az urak és a zsidók ellen,

mely kiterjedt a Felvidékre. Fő gócpontok voltak Kassa, Abaúj v.m. 

és Bars vármegye.

 

 

                                    Weblap látogatottság számláló:

Mai: 27
Tegnapi: 40
Heti: 306
Havi: 769
Össz.: 207 572

Látogatottság növelés
Oldal: 6. IV. Tábla (I. András unokái: Ferenc Túróci ág, Mátyás ága "Bartosovje ág" Királylehotán)
A lehotai másképp királylehotai,kisrákói és bisztricskai Lehoczky nemzetség - © 2008 - 2024 - lehoczkynemzetseg.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »