A lehotai másképp királylehotai,kisrákói és bisztricskai Lehoczky nemzetség

A /lehotkai/ másképp: Alsó-, Felső-, és Királylehotai Lehotai Lehoczky nemzetség, Kisrákónak és Bisztricskának nemesura, Királylehotának, Királyhavasnak és Basnehnek szabad ura története az Árpád-kortól, címerei és leszármazási táblái.

Az oldal tartalma:

  1. Kiegészítések az előző oldalakhoz

  2. A családnemzetség híresebb emberei

 1. Kiegészítések:

 Kiegészítésül a korábbi oldalak adataihoz: A Lehoczkyak birtokoltak Körmöcbánya város körül is, a város főterén állott az emeletes Lehoczky-ház, bormérési és bányapolgári joggal.

   Továbbá: Szatmár vármegyében, Szathmár-Németi város főterén, a plébánia-palota mellett állott a "Lehoczky ház" ,az itt birtokos ágazat királyi adományos városi földbirtokos volt itt. Ők alapították a Szatmár Megyei Kereskedelmi és Iparbankot.

  2. A család híresebb emberei:

 A család sok híres embert adott, közülük a jogi pályán legismertebbek: Lehoczky Kálmán pozsonyi királyi itélőtáblai elnök és Valóságos Belső Titkos Tanácsos; Lehoczky Károly szegedi királyi itélőtáblai tanácselnök; Dr. Lehoczky Oszkár, volt kúriai, majd legfelsőbb bírósági bíró,; - régről: Lehoczky Dániel, királyi ügyész és tanácsos, híres ügyvéd; valamint fia Lehoczky András szintén a dunántúli kerületi tábla bírája és sok felvidéki vármegyének tiszteletbeli táblabírája, a Semmatographia írója; - Katonai pályán legjelentősebb rendfokozatú: Báró Lehoczky Márton huszár táborszernagy, a volt Blankensteini , Kollonics és volt II. Forgách huszár regimentek "valóságos ezredese", Szászországnak és Bajorországnak Generálisa +1712.-; / Ő a török elleni harcokban, úgy mint Esztergom, Buda, Szeged és más erősségek visszafoglalásakor emelkedett tábornoki rangra. - Még huszárkapitány korában, Bottyán János, akkor még császári ezredessel közösen tettek alapítványt a nyitrai gimnázium létrehozására, így ennek az intézménynek ők az alapítói./ --- Vitéz, nemes Királylehotai Lehoczky Gyula vezérőrnagy volt a II. világháborúban;- sok ezredes és más főtiszti rendfokozatú katonatiszt volt a családból, többen fel vannak sorolva Királylehotán, az I. Világháborús hősihalottak emlékművén is;- Lehoczky Zsuzsa szinésznő apja is a Horthy hadsereg ezredese volt, Szegeden a híradósok parancsnoka, nagybátyám, Dr. Lehoczky Károly /volt újvidéki törv.széki bíró, majd Szegeden ügyvéd/ m.kir. főhadnagy ő alatta volt hadapród őrmester.- Híres még, mint művész: Lehoczky Zsuzsa színésznő, Lehoczky Éva operaénekesnő  /Jász-Jákóhalmi ágon/, Lehotay /valójában Lehoczky/ Árpád színész. Felvidéken jelenidőben: Bernáthné Lehoczky Janka költőnő /sz. 1967./

 Közigazgatási téren jelentősebb személyek:Liptóban alispánok: Lehoczky Imre 1705-1709; Lehoczky Péter 1832; Lehoczky Károly 1838-1843, majd ismét 1848-49. - Túrócban alispánok:Lehoczky Bálint 1560. /nincs feltüntetve a családfán, így vagy a IV. Táblán, vagy az I. Táblán kéne állnia! /; Lehoczky György 1696-98, és megint Lehoczky György 1705. /Ő vagy mindkét esetben azonos személy, vagy két személyről és két alispánról van szó, s így ők 1.) az ezidőben élt a II. Táblán II. László ágán látható, II. László unokája György, és 2.) az IV. Tábla élén álló András unokája Frencnek dédunokája György! -  Még megjegyzendő, hogy Lehoczky Baltazár a XVII. század végén Hradeki várnagy volt és vele egyidőben Lehoczky András, majd a XVIII. század elejétől az ő fia Dániel /Lehoczky Somody!/ Liptóújvári és Hradeki Kincstári Uradalmak Inspektora.- Továbbá a II. Táblán II. György 1560-ban Túrócban szolgabíró; a IV. Táblán látható Ignác 1760-ban Túrócban szolgabíró, majd Ignác fia Elek is Túrócban szolgabíró és másik fia Antal ugyanitt és ekkor fő adószedő.- Békésben a megyei nemesi listába Lehoczky Pál 1775-ben lett felvéve s itt ő is megyei tisztviselő volt és az ő fiai is: Antal főügyész, Lajos főszolgabíró volt, István pedig megyei esküdt. - Lehoczky Jenő 1918-ban pénzügyminiszter helyettes volt;- Lehoczky Zoltán élt: 1892-1970 Máltai /Johannita / lovag volt; - Lehoczky Iván élt: 1900-1986 szintén Máltai /Johannita/ lovag volt.-  A család katolikus papjai közül Lehoczky Venantéc a XVII. század közepétől zniói prépost volt /valószínűleg a IV. táblán kéne lennie!/ - Lehotzky Egyed Hont vármegyében /IV. tábla!/ Hegybányán a XIX. század második felében nagy magyarosító volt; - s Zemplén megyében szintén ezidőben / szintén a IV. Táblán /  Lehotzky Endre szinnai plébános és címzetes kanonok szintén a megyei könyvek szerint nagy magyarosító volt!

 Minthogy a nemzetség zöme lutheránus volt, meg kell említeni az evangélikus teológusok közül: Lehoczky Márton ev. lelk. 18-19. század fordulóján;  másik L. Márton ev. lelk. theológus 1752-1817. /Toporc/; L. jános ev. lelk. 1804-80; L. Dániel ev. lelk. 1754-1841 /Besztercebánya/; L.Dávid ev. lelk. Hitszónok /sz.? Hybe-+1821./; Lehoczky András tanár, evang. lelkész.

   A Dr. Vitek-Bizub könyv azt írja, hogy a Lehoczkyak érték el, azt 1872-ben, hogy a magyar mellett tótul is vezessék a liptói vármegyei jegyzőkönyveket;- ezt úgy emelik ki a szerző urak, mintha "szlovák érzelműek" lettek volna a Lehoczkyak. Nos ez nem igaz! Csak azért kérték a tót jegyzőkönyv-vezetést, mert sokan rosszul tudtak a megyében azidőben magyarul, mint Hegybányán Libor dédnagyapám sem szeretett magyarul beszélni, csak tótul, mert rosszul tudott magyarul, -míg testvére, Lehotzky Egyed plébános, Borovszky: Hont vármegye kötete szerint, nagy magyarosító volt. Kisrákói és bisztricskai Lehoczky Gyula, Körmöcbánya országgyűlési képviselője pedig többször felszólalt az országgyűlésben megnyilvánuló pánszlávista törekvések ellen. A Lehoczkyak sohasem voltak "szlovákok", legfeljebb a ma ott élők nem tehetnek mást, minthogy a történelmi helyzethez igazodnak.  Ennyit megjegyzésként! ----- Még sok híres embert mondhatnék, de zárom a felsorolást!

Keresd: Lehoczky József: Magyar lovagkönyv, a feudalizmus  kézikönyve!!!

 Megjelent a Novum Kiadónál. 

www.novumpocket.com  A részletesebb ismertetése annak, hogy a könyv még mi mindenről szól? /553 oldalon/ lépj rá a : http://novella-vers.hupont.hu/ honlapra. Ezeken az oldalakon megtudható, miként rendelhető meg a könyv. Kapható még a Lira könyvesboltokban, megrendelhető könyvkerekedőknél is, és ha a google-keresőbe beírod: "Lehoczky József, magyar lovagkönyv, a feudalizmus kézikönyve", akkor kidobja azt is, hogy éppen mely helyeken kapható meg akciósan és kedvezményesen. De a kiadó raktárából is megrendelheted, a fenti honlapcímen kattintva megtudod, hogyan. De itt is elmondhatom: Írj emailt a kiado@novumpocket.com  címre és rendeld meg a könyvet! Az általad megadott email címre elküldik a számlát, mely a könyv ára: 4570 Ft, + a postaköltség, mely belföldön 1080 Ft, külföldre 2700 Ft. Miután kiegyenlítetted átutalással a számlát, postázzák a könyvet! Az átutalás nemcsak banki úton, de postai csekken is megoldható!

 Jó olvasást!!! -Üdvözlettel:Lehoczky József

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 67
Tegnapi: 29
Heti: 96
Havi: 1 113
Össz.: 185 443

Látogatottság növelés
Oldal: 21. oldal A családnemzetség híres emberei
A lehotai másképp királylehotai,kisrákói és bisztricskai Lehoczky nemzetség - © 2008 - 2023 - lehoczkynemzetseg.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »